“Samen gemeente zijn op grond van het getuigenis van
Jezus Christus als Heer en Heiland.

Programma TT-evangelisatie 2019

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus.

 

Ook dit jaar willen we weer tijdens de TT-week gaan evangeliseren in Assen.

Hierbij ontvangt u deze uitnodigingsbrief inclusief het definitieve programma.

De plaatsen van samenkomsten staan per dagdeel vermeld (Bethelkerk of Leger des Heils).

 

  • Bethelkerk: Christelijke Gereformeerde Kerk, Groningerstraat 14, Assen.
  • Leger des Heils: Rolderstraat 104, Assen.

 

 

Di
25 juni

 

 

 

Toerusting in de Bethelkerk

19:30 – 20:00                   Koffie / kennismaking

20:00 – 21:00                   Welkom / gebed

                                               Lofprijs & aanbidding o.l.v. aanbiddingteam

                                               Toerusting / bemoediging

                                               Gebed / afsluiting

21:00 – 21:30                   Koffie / napraten

 

 

Woe
26 juni

 

 

 

Plaats van samenkomst: de Bethelkerk

09:30 – 12:30                   Evangelisatie in de binnenstad van Assen

13:30 – 16:30                   Evangelisatie in de binnenstad van Assen

 

 

Do
27 juni

 

 

Plaats van samenkomst: de Bethelkerk

09:30 – 12:30                   Evangelisatie in de binnenstad van Assen

13:30 – 16:30                   Evangelisatie in de binnenstad van Assen

Plaats van samenkomst: het Leger des Heils

19:30 – ±24:00                 Evangelisatie in de stad (Rolderstraat)

 

 

Vrij
28 juni

 

 

 

Plaats van samenkomst: de Bethelkerk

09:30 – 12:30                   Evangelisatie in de binnenstad van Assen

13:30 – 16:30                   Evangelisatie in de binnenstad van Assen

Plaats van samenkomst: het Leger des Heils

19:30 – ±24:00                 Evangelisatie in de stad (Rolderstraat)

 

 

Wilt u bemoedigd worden en/of de deelnemers bemoedigen?

Dinsdagavond bent u van harte welkom!

Wilt u de actie ondersteunen met gebed?

We hebben dit jaar geen gebedsrooster/-keten meer; uw gebed wordt bijzonder gewaardeerd!

Geef u op voor het dagelijks ontvangen van de gebedsonderwerpen via onderstaand e-mailadres.

Wilt u de mensen op straat vertellen over de Here Jezus?

Doe mee en kom op de aangegeven tijd naar de aangegeven plaats van samenkomst

(van te voren opgeven is niet nodig); tussen de middag lunchpakket mee nemen.

Wilt u de actie financieel ondersteunen?
Giften mogen worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer:

NL29INGB0006240381 t.n.v. Evangelische Gemeente Assen o.v.v. TT-evangelisatieactie 2019.

Tijdens de toerustingbijeenkomst op dinsdagavond zal er een collecte worden gehouden.

Hebt u nog vragen over de TT-evangelisatieactie 2019?

Schroom niet, wij informeren u graag via onderstaande e-mailadres.

Het TT-evangelisatieteam: André Huizinga, Andries Visser en Sylvia Sulman.

 

Het e-mailadres tijdens deze actie is                                                    ttevangelisatie@hotmail.com

Het telefoonnummer tijdens deze actie is                                         06-83351405 

 

 

 

Evangelisatie en Zending

De EGA is een naar buiten gerichte gemeente, die zending en evangelisatie belangrijk vindt.

Zending

De EGA ondersteunt onder andere:

Evangelisatie

  • De EGA draagt verantwoordelijkheid voor en coördineert de jaarlijkse TT-evangelisatieactie tijdens de week voorafgaand aan de TT-races (laatste weekend van juni)
  • Sommige leden van de EGA werken actief mee tijdens de evangelisatieacties die een keer per maand plaatsvinden op zaterdag op het Koopmansplein in Assen
 
Werkgroepleider Zending en Evangelisatie: vacature (voorlopig onder verantwoordelijkheid van de bestuurlijke oudsten)
Kom eens langs of neem contact op!

Samenkomstadres: CS Vincent van Gogh | Salland 4 | 9405 GM Assen
X