“Een plek waar kinderen zich mogen ontwikkelen
zoals God hen bedoeld heeft.

Kinderwerk

De leiding van het kinderwerk wil de kinderen van 0 t/m 12,13 jaar een veilige plek bieden binnen de EGA waar ze in hun eigen leeftijdsgroep Jezus mogen leren kennen en een relatie mogen opbouwen en onderhouden met Hem.

De zondagsschool is een plek waar kinderen relaties opbouwen met andere kinderen, waar ze leren met elkaar om te gaan door naast Bijbelonderwijs ook samen plezier te hebben, waar ze ontdekken dat ze allemaal verschillend zijn en dat daarvoor ruimte is.

De zondagsschool is de plek binnen de gemeente waar de kinderen zich mogen ontwikkelen zoals God hen bedoeld heeft zodat ze mogen ervaren dat ze hun eigen talenten in kunnen zetten voor het volgen van de Here Jezus.

Crèche (0 – 4 jaar):

Gedurende de hele dienst

Zondagssschool (groep 1 t/m 8)

De kinderen maken het eerste deel van de dienst mee, na het kinderzegenlied gaan de kinderen naar hun eigen dienst:

  • Samuëls (groep 1 t/m 4)
  • Regenboog (groep 5 t/m 8)
 

 Werkgroepleider Kinderwerk: Yvonne Hummel

Kom eens langs of neem contact op!
Samenkomstadres: CS Vincent van Gogh | Salland 4 | 9405 GM Assen
X