“Wij zijn een groeiende, evangelische gemeente,
waar bezinning, rust en relaties centraal staan.”

Samenkomst vanaf 30 augustus – Corona virus (COVID-19) plan

Vanaf zondag 30 augustus organiseert Evangelische Gemeente Assen weer samenkomsten. Deze samenkomsten zullen korter zijn dan voor de Corona crisis.
Ontvangst met koffie is vanaf 09:45, de samenkomst duurt van 10:00 tot ca 11:00 uur.

Voor deze samenkomsten is een gebruiksplan opgesteld, klik hieronder voor dit plan, lees dit aub goed door voor u onze samenkomst bezoekt!

EGA-gebruiksplan-school-gebouw-versie-1.0.pdf

 

God de Vader en Zijn Zoon de Here Jezus centraal
We willen in onze diensten tijd en ruimte creëren voor de ontmoeting
met God en voor geestelijke groei van elk individu.

In onze dienst staan God de Vader en Zijn Zoon de Here Jezus centraal door middel van
liederen, gebed en prediking.

Diensten

De EGA verlangt er in de allereerste plaats naar met elkaar een dienst te hebben waarin de Here God en Zijn Zoon de Here Jezus centraal staan en die tot eer is van Hem en zijn Zoon, geleid door de Heilige Geest.

Wie zijn wij

We vinden het belangrijk met de gemeente te groeien naar een dienst, waarin alle gemeenteleden en bezoekers God én elkaar kunnen ontmoeten.

Wat doen wij
Diensten

De EGA verlangt er in de allereerste plaats naar met elkaar een dienst te hebben waarin de Here God en Zijn Zoon de Here Jezus centraal staan en die tot eer is van Hem en zijn Zoon, geleid door de Heilige Geest

Wie zijn wij

De leiding van het kinderwerk wil de kinderen van 0 t/m 12,13 jaar een veilige plek bieden binnen de EGA waar ze in hun eigen leeftijdsgroep Jezus mogen leren kennen en een relatie mogen opbouwen en onderhouden met Hem.

Wat doen wij

Het doel van het onderwijs binnen de EGA is geestelijke groei van alle leden en gasten. Het draagt niet alleen bij tot groei in kennis, maar ook in liefde, gebed en toewijding met als doel dat het geloof in Christus en de relatie met de medemensen zullen groeien.

De komende tijd:

Geen evenement

Groei, ontmoeting & plezier
De EGA verlangt er in de allereerste plaats naar met elkaar een dienst te hebben waarin de Here God en Zijn Zoon de Here Jezus centraal staan
en die tot eer is van Hem en zijn Zoon, geleid door de Heilige Geest. We vinden het daarom belangrijk met de gemeente te groeien naar een dienst,
waarin alle gemeenteleden en bezoekers God én elkaar kunnen ontmoeten.

We willen graag dat iedereen als gevolg daarvan met plezier naar de gemeente gaat.

Kom eens langs of neem contact op!

Samenkomstadres : CS Vincent van Gogh | Salland 4 | 9405 GM Assen (Let op; dit is géén postadres!)

Postadres : Postbus 98 | 9400 AB Assen

X